top of page

Workshops

 

In de cursussen wordt vooraf bepaald wat de thema's en technieken zijn waarmee wordt gewerkt. Is er een vraag vanuit u of een groep, dan biedt een workshop of reeks van workshops de gelegenheid om aan de slag te gaan met de desbetreffende thema's of technieken.

 

Kunstzinnige workshops

Met een groep aan een bepaald thema werken kan heel goed door middel van kunstzinnige oefeningen. Zo worden processen zichtbaar vanuit een ander perspectief en kun je op een ontspannen manier zaken bespreekbaar maken. Hierbij is plezier ook heel belangrijk!

Workshops worden afgestemd op de vraag en naar de soort groep, details zijn hierin bespreekbaar. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn; teambonding, sociale vaardigheidstraining, samenwerking, zichtbaar maken van onderliggende problematiek en meer sociale thema's.

Natuurlijk is een workshop in een kunstzinnige thechniek ook mogelijk, bijvoorbeeld in nat-in-nat schilderen, vormtekenen, boetseren, dynamisch lijntekenen, pasteltekenen en veel meer.

 

Ervaring van een deelnemer:

De twee workshops die ik bij Rosamay heb gedaan, heb ik als zeer fijn ervaren. Het was niet moeilijk om mee te doen en ik heb veel plezier beleefd. De workshops gaven mij ruimte om mijn mening en ideeën te delen en hebben bijgedragen aan een vernieuwde, positieve kijk op mijn collega’s en het werk dat ik doe.
Ik was echt blij verrast door de workshops en de uitwerking ervan op de groep. Het heeft mijns inziens bijgedragen aan een positief teamgevoel. 

Thomas, 25 jaar, heeft meegedaan aan workshops in teambonding.

 

Handwerkworkshops

Naast de cursussen die vanuit Ma Sulis georganiseerd worden en waarbij de thema's en technieken vastliggen, kan ook op vraag een workshop gegeven worden in een bepaalde techniek of naar een thema. Dit kan eenmalig of in een reeks.

Technieken kunnen zijn; breien, haken, vilten, naaien (met de hand), en combinaties van textiele werkvormen.

Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn; decoraties voor seizoenen, (kerst)sterrenvouwen van papier, kraamkadootjes maken, wolengelen, kinderspeelgoed van textiel en meer.

 

Vier de seizoenen!
bottom of page